MOHAMAD, Norfadzilah; MOHD NOR, Ahmad Rosli; ABDULLAH, Siti Ainon. Kajian Keberkesanan Azadiracta indica Sebagai Kawalan Perosak dalam Penanaman Capsicum sp.. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 49-57, dec. 2020. ISSN 2600-7738. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/11369>. Date accessed: 27 may 2022.