Wan Yusuf, Wan Ahmad Ramzi, & Mohammad Hairy Kharauddin. " Persepsi Pelajar terhadap Model Smart Autogasi." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 41-48. Web. 27 May. 2022