Aris, Najdiah, Raudhah Noora’ariffah Abu Bakar, & Norfadzilah Mohamad. " Kajian Persepsi Peserta Latihan Khas Kluster Pengkomputeran berdasarkan umur dan pendapatan.." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 30-40. Web. 27 May. 2022