Osman, Khairul Aizal, Mohd Nor, Ahmad Rosli, AND Ujang, Zainal Abbidin. " Peranan Faktor Pemangkin Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 4 Number 1 (1 December 2020)