Osman, Khairul Aizal, Ahmad Rosli Mohd Nor, & Zainal Abbidin Ujang. " Peranan Faktor Pemangkin Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 20-29. Web. 26 May. 2022