Osman, K., Mohd Nor, A., & Ujang, Z. 2020 Dec 1. Peranan Faktor Pemangkin Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 4:1