Osman, K., Mohd Nor, A., & Ujang, Z. (2020). Peranan Faktor Pemangkin Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Of Life Long Learning, 4(1), 20-29. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/11366