OSMAN, Khairul Aizal; MOHD NOR, Ahmad Rosli; UJANG, Zainal Abbidin. Peranan Faktor Pemangkin Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 20-29, dec. 2020. ISSN 2600-7738. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/11366>. Date accessed: 26 may 2022.