Wan Yusuf, Wan Ahmad Ramzi, Mohd Hairy Kharauddin, & Mohd Fitri Ab Rasid. " Persepsi Pelajar Diploma in Rail Signalling and Communication Technology Terhadap Penggunaan Model Color Light Signal (CLS)." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 11-19. Web. 27 May. 2022