Othman, Zaidi, Mohd Nor, Ahmad Rosli, AND Nik Ahmad, Nik Mazidah. " Faktor-Faktor Yang Signifikan Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 4 Number 1 (1 December 2020)