Othman, Zaidi, Ahmad Rosli Mohd Nor, & Nik Mazidah Nik Ahmad. " Faktor-Faktor Yang Signifikan Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 1-10. Web. 27 May. 2022