Othman, Z., Mohd Nor, A., & Nik Ahmad, N. 2020 Dec 1. Faktor-Faktor Yang Signifikan Dalam Perancangan Kerjaya Lulusan Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 4:1