Mohd Dzahid, Mohd Zahimie, Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi, Nor Asree Mohd Noh, & Ahmad Nurilakmal Norbit. " Interaksi Masyarakat Majmuk Di Malaysia Menurut Perspektif Al-Quran." E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU) [Online], 1.1 (2022): n. pag. Web. 27 Mar. 2023