Othman, Mohamad Fadhilah Al Hakkam, Mat Noor Mat Zin, & Nurul Ilyana Muhd Adnan. " Kritikan terhadap Garis Panduan Tadbir Urus Syariah (GP28) dalam Koperasi di Malaysia." E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU) [Online], 1.1 (2022): n. pag. Web. 27 Mar. 2023