Othman, M., Mat Zin, M., & Muhd Adnan, N. 2022 Jun 2. Kritikan terhadap Garis Panduan Tadbir Urus Syariah (GP28) dalam Koperasi di Malaysia. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU). [Online] 1:1