Othman, M., Mat Zin, M., & Muhd Adnan, N. (2022). Kritikan terhadap Garis Panduan Tadbir Urus Syariah (GP28) dalam Koperasi di Malaysia. E-Journal Of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), 1(1). Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/18338