1. DR. HANUNAH AHMAD SHAH (Ketua Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi)
  2. DR. AZHAR MOHD. ALI (Penolong Ketua Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi)
  3. DR. PUNITHA MUNIANDY @ KARTHIGASOO (Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi)
  4. DR. AHMAD SUKARI MOHAMAD (Ketua Unit Penataran, Penerbitan dan Komersialisasi)