Editorial Board:

Prof Emeritus Datuk Dr Osman Bakar

Datin Paduka Dr Hajah Mehrun Siraj

Datuk Dr Chiam Heng Keng

Dr Chandra Muzzaffar

Chief Editor:

Datuk Dr Khaw Lake Tee

Associate Editors:

Prof Emeritus Dato' Dr Mahmood Zuhdi Hj Abdul Majid

Prof Dato' Dr Aishah Bidin

Executive Editor

Siti Rahayu Mohd Noor