TEKNOLOGI HIJAU DALAM ARUS PEMBANGUNAN NEGARA DAN AMALAN MASYARAKAT

  • Bushra Limuna Ismail Dr

Abstract

Kajian menunjukkan bahawa negara sekarang melalui fasa pemanasan dan perubahan iklim global yang disebabkan oleh gas rumah hijau. Terdapat segelintir masyarakat yang tida peka tentang permasaalahan alam sekitar dan mengambil mudah dalam membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau akibat daripada penggunaan bahan api fosil. Oleh yang demikian, kertas konsep ini meninjau dasar dan peranan kerajaan dalam pembangunan dan pelaksanaan teknologi hijau dan juga amalan masyarakat dalam memastikan matlamat tersebut dicapai. Jelas sekali perlu banyak kajian yang harus dilakukan dalam menggalak dan meningkatkan sumber tenaga baru sedia sebagai alternatif teknologi yang boleh diperbaharui untuk memenuhi matlamat Dasar Teknologi Hijau Negara.

Published
2020-11-16
How to Cite
ISMAIL, Bushra Limuna. TEKNOLOGI HIJAU DALAM ARUS PEMBANGUNAN NEGARA DAN AMALAN MASYARAKAT. Jurnal Refleksi Kepemimpinan, [S.l.], n. JILID III, nov. 2020. ISSN 2636-9885. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jrk/article/view/9812>. Date accessed: 02 mar. 2021.