boon, c. (2020). KEBERKESANAN PENGGUNAAN PROGRAM LUKISAN BERBANTU KOMPUTER (AUTOCAD) DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS LUKISAN KEJURUTERAAN DAN LUKISAN BERBANTU KOMPUTER RBT1014.. Jurnal Refleksi Kepemimpinan, (JILID III). Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jrk/article/view/9058