PENGERUSI
ENCIK ROMAI NOOR BIN RABBU
Pengarah, IPG Kampus Pendidikan Teknik

NAIB PENGERUSI
Dr. MOHD. NORDIN BIN ABU BAKAR
Timbalan Pengarah, IPG Kampus Pendidikan Teknik

KETUA EDITOR
Professor Ismail B Sheikh Ahmad
International Islamic University Malaysia

EDITOR:
Profesor Madya Dr Faridah binti Nazir
International Islamic University Malaysia

Prof. Madya Dr Ts Mimi Mohaffyza binti Mohamad
Universiti Tun Hussein Onn

Profesor Madya Dr Yarina Ahmad
Universiti Teknologi MARA

Profesor Madya Dr Fahmi Zaidi Bin Abdul Razak
Universiti Brunei Darussalam

Dr Siti Huzaifah Jalil
Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unibersitas
Sriwijaya, Indonesia

 

Panel Pewasit:

Dr Shahrir Affandi Bin Daud @ Mohamed
IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka

Dr Wong Tze Jin
Universiti Putra Malaysia

Dr Koo Lee Feng
Universiti Putra Malaysia

Dr Hadijah Ahmad
Universiti Malaysia Pahang

Dr Mohamad Termizi Borhan
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Dr Nurhasniza Idham Binti Abu Hasan
Universiti Teknologi MARA

Dr Juniza Binti Md Saad
Universiti Tenaga Nasional