JURNAL REFLEFSI KEPEMIMPINAN ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh IPG Kampus Pendidikan Teknik. Jurnal penyelidikan ini memberi fokus terhadap refleksi amalan pengurusan dalam sebuah organisasi atau proses pengajaran dan pembelajaran sebagai pendidik. Jurnal ini turut memberi penekanan terhadap penulisan yang tidak melibatkan data numerik namun penulisan adalah dalam bentuk ilmiah. Jurnal ini merupakan Jurnal Berwasit dan boleh diakses secara percuma dalam talian.