Saadon, Nur Salehah, Aziana Che Aziz, & Mohd Sanusi Mohd Mokhtar. " Hubungkait Antara Objektif Kokurikulum Dengan Pemahaman Etika Profesional Pelajar di Kolej Komuniti Paya Besar." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities [Online], 3.1 (2018): 98-110. Web. 17 Aug. 2019