Mohamed Zainudin, Shaipul Anuar, Mohd Amiruddin Ab Aziz, & Hainol Akbar Zaman. " Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Pelajar Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Automotif) Setelah Menjalani Work Based Learning." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities [Online], 3.1 (2018): 1-10. Web. 18 Aug. 2019