SAHIDIN @ SALEHUDIN, Salhana; ABDULLAH, Muhammad Faiz; TENGKU MOHAMMAD, Tengku Mohd Aizan. Rekabentuk Optima Mesin Pembungkusan Roti Kering Menggunakan Kaedah Ruang Pembungkusan Terubah (MAP). Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Engineering and Technology, [S.l.], p. 103-111, jan. 2019. ISSN 0128-2883. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/PMJET/article/view/4844>. Date accessed: 17 aug. 2019.