MOHD SALLEH, Salmiah; WAN MOHAMED, Wan Noor Elyana; MOHD YUNUS, Yuzilawati. Faedah Penyertaan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Kepada Golongan OKU: Kajian Terhadap Guru dan Peserta Pendidikan Khas Integrasi Di Kolej Komuniti Hulu Langat. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 60-71, nov. 2017. ISSN 2600-7738. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/2367>. Date accessed: 21 may 2019.