SIDANG EDITORIAL

 

Lembaga Editorial

 

Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh Yaapar

(Universiti Sains Malaysia)

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman

(Universiti Kebangsaan Malaysia)

 

Prof. Dato' Dr. Ahmad Murad Mohd Noor Merican

(Universiti Sains Malaysia)

 

Prof. Dr. Roosfa Hashim

(Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)

 

Prof. Madya Dr. Hussein Othman

(Universiti Tun Hussein Onn)

 

Prof. Madya Dr. Mohd Kipli Abdul Rahman

(Universiti Pendidikan Sultan Idris)

 

Lembaga Penasihat Antarabangsa

 

Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin

(Universiti Kebangsaan Malaysia)

 

Prof. Dr. Andi Faisal Bakti

(Universiti Islam Negeri, Jakarta)

 

Prof. Dr. Arndt Graf

(University Frankfurt)

 

Prof. Dr. Jan van der Putten

(University of Hamburg)

 

Prof. Madya Dr. Soda Naoki

(Tokyo University of Foreign Studies)

 

Prof. Madya Dr. Hadijah Rahmat

(Nanyang Technological University)

 

Ketua Pengarah/Director General

Datuk Haji Abang Sallehuddin Abg. Shokeran

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)/Deputy Director General (Policy)

Dato' Hajah Padilah binti Haji Ali

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)/Deputy Director General (Operational)

Kamarul Zaman Shaharudin

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Pengarah Penerbitan/publication Director

Dr. Haji Abang Patdeli Abang Muhi

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Ketua Editor Majalah

Tuan Haji Razali Che Mat

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Timbalan Editor Pengurus

Nurul Julia Alani Henry

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Editor

Zaiton Darois

(Dewan Bahasa dan Pustaka)