QUR’ĀNIC REFERENCES IN SĪRA LITERATURE: A PROLEGOMENON TO THE ORIENTALIST STUDIES

  • Ahmad Sanusi Azmi Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Universiti Sains Islam Malaysia

Abstract

Kajian Orientalis terhadap al-Qur’ān dan Sīrah telah bermula sejak
dari zaman John of Damascus lagi. Kandungan al-Qur’ān serta
hubungkaitnya dengan Sīrah Rasulullah telah menjadi tumpuan
utama mereka dalam mengkaji sejarah serta penilaian mereka
terhadap asal usul Islam. Bermula kurun ke-19, pelbagai metode serta
pendekatan baharu telah digunakan oleh mereka dalam menghasilkan
kajian yang kritikal terhadap al-Qur’ān dan Sīrah. Justeru, kajian
ini dijalankan bagi (1) meneroka kajian bersifat kritikal yang telah
dijalankan oleh orientalis, (2) meneliti metode yang digunakan serta
(3) menganalisa hubungkait al-Qur’ān dan Sīrah seperti yang difahami
oleh orientalis melalui kajian mereka. Kajian ini bersifat kualitatif
dimana analisis tekstual menjadi instrumen utama dalam penilaian
idea yang dilontarkan oleh orientalis. Hasil kajian mendapati bahawa orientalis bermula kurun ke 19 terbahagi kepada tiga kelompok yang
berbeza idea, metode serta pendekatan dalam mengkaji al- Qur’ān
serta hubungkaitnya dengan Sīrah.

Published
2018-01-11
How to Cite
AZMI, Ahmad Sanusi. QUR’ĀNIC REFERENCES IN SĪRA LITERATURE: A PROLEGOMENON TO THE ORIENTALIST STUDIES. JOURNAL OF MA'ALIM AL-QURAN WA AL-SUNNAH (مجلة معالم القرآن والسنة), [S.l.], v. 12, n. 13, p. 119-131, jan. 2018. ISSN 1823-4356. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/MAALIM/article/view/3186>. Date accessed: 22 jan. 2018.
Section
Articles