Mahmud, Mohd. Sadad, & Wan Nurhayate Wan Daud. " Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Takaful di Malaysia dengan Indonesia." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 31.2 (2019): 284-302. Web. 19 Oct. 2019