Badarulzaman, Muhammad, & SITI NABILAH SULAIMAN, Siti Nabilah. " Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan dengan Zakat dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-negeri di Malaysia." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 31.1 (2019): 85-104. Web. 17 Aug. 2019