BADARULZAMAN, Muhammad Hafiz; SULAIMAN, SITI NABILAH. Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan dengan Zakat dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-negeri di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 85-104, jan. 2019. ISSN 2682-8057. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/Kanun/article/view/2841>. Date accessed: 24 aug. 2019.