SIDANG EDITORIAL

 

LEMBAGA EDITORIAL

 Ketua: Prof. Dr. Kamal Halili Hassan
             (Universiti Kebangsaan Malaysia)

             kamalhalili60@gmail.com

Ahli:   Prof. Dato' Noor Aziah Mohd. Awal

            (Universiti Kebangsaan Malaysia)

            Prof. Dr. Farid Sufian Shuaib
            (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)

            Prof. Dr. Haji Abdul Samat Musa
            (Universiti Sains Islam Malaysia)

            Prof. Madya Dr. Ruzman Mohd Noor
            (Universiti Malaya)

Ahli Lembaga Penasihat Editorial Antarabangsa

Prof. Andrew James Harding

(Faculty of Law, National University of Singapore)

Prof. Dr. Tim Lindsey

(University of Melbourne)

Editor Pengurus
Fauzilahyatun Mustafa, Dewan Bahasa dan Pustaka

Timbalan Editor Pengurus
Nurul Julia Alani Henry, Dewan Bahasa dan Pustaka

Editor
Zaiton Darois, Dewan Bahasa dan Pustaka