Fokus dan Skop
Artikel yang dimuatkan dalam jurnal ini tertumpu pada kajian undang-undang terkini yang dilaksanakan oleh ahli akademik dari dalam dan luar negara, khususnya tentang undang-undang Malaysia. Artikel akan melalui proses penilaian dan hanya artikel terpilih akan diterbitkan. Aspek undang-undang yang kurang kajiannya dalam bahasa Melayu akan diberikan keutamaan. Jurnal juga menerbitkan kajian kes yang berlaku di luar Malaysia menggunakan instrumen undang-undang antarabangsa sebagai rujukan, jika kes tersebut berlaku di Malaysia. Artikel diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan padanan tajuk, abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggeris.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________