Announcements

Peringatan Undangan Menulis untuk Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia

2018-12-04

Selamat sejahtera, sedikit peringatan kepada anda mengenai tarikh tutup penyerahan manuskrip untuk Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia yang akan diterbitkan bagi edisi Januari 2020 dan edisi Julai 2020. Anda boleh baca melalui pautan di bawah untuk maklumat lanjut:

http://myjms.mohe.gov.my/index.php/Kanun/announcement/view/88

Kami berharap anda dapat menghantar hasil kerja anda sebelum tarikh penyerahan tamat. Kami menantikan untuk bekerjasama dengan anda pada masa akan datang.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi editor kami melalui e-mel: zaiton6@dbp.gov.my

Terima kasih.

Read more about Peringatan Undangan Menulis untuk Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia

Current Issue

Vol 31 No 1 (2019): Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia Jilid 31 Bil. 1 Januari 2019
View All Issues

Kanun diterbitkan setiap tiga bulan sejak Disember 1989. Kini Kanun diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia mengambil namanya daripada judul sebuah karya undang-undang dalam masyarakat Melayu tradisional. Pendapat yang dikemukakan dalam jurnal ini merupakan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Sidang Editor atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Segala sumbangan yang dikirimkan, sama ada disiarkan atau tidak, tidak akan dikembalikan. Sidang Editor juga tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan tulisan atau karya yang dikirimkan melalui pos.

Layari http://jurnalkanun.dbp.my/ untuk maklumat lanjut